5 frågor om lägre löner för nyanlända
Bild: Helena Shutric

5 frågor om lägre löner för nyanlända

av Claes Nero 2016-06-08 0 kommentarer
Hur ska nyanlända komma in på den svenska arbetsmarknaden? Ge dem lägre lön, tycker Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men LO menar att det är Stalinfasoner att sätta lön efter etnicitet.

Lägstalöner

Lägstalön är ett begrepp som anger det minsta en arbetsgivare kan betala utan att bryta mot kollektivavtalet. Lägstalönerna regleras i de olika kollektivavtalen, och nivåerna skiljer sig mellan branscher. På vissa arbetsplatser saknas kollektivavtal helt och hållet. 

1 Hur startade diskussionen om lägre löner till nyanlända?

Debatten tog rejäl fart i februari, just när den svenska avtalsrörelsen höll på att dra igång på allvar. Det började med att Centerpartiet uppmanade arbetsgivarna och facken att frivilligt sluta avtal med betydligt lägre ingångslöner för nyanlända. Om arbetsmarknadens parter inte frivilligt sänkte ingångslönerna generellt så ville Centerpartiet ta till lagstiftning för att åstadkomma detta. Ett par dagar senare kom Liberalerna med ett förslag som liknade Centerns, och även Kristdemokraterna har hängt på. LO protesterade och tycker att den borgerliga trions förslag påminner om ”sovjetisk planekonomi”.

– Vi vägrar teckna avtal som baseras på etnicitet, dundrade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alla sagt nej till förslaget. Samma sak gäller Moderaterna. Därmed ser det just nu mörkt ut för lagstiftning om minimilöner, oavsett vilken färg regeringen får nästa gång.

2 Är det bra eller dåligt att skapa en speciell lönenivå för nyanlända?

Det finns mycket som tyder på att låga ingångslöner generellt gör att fler kommer i arbete. Det finns sex svenska studier som pekar på att höjda lägstalöner i Sverige minskar sysselsättningen för alla, eller för redan utsatta grupper. Fem tunga instanser har kritiserat de höga ingångslönerna i Sverige: statliga Konjunkturinstitutet, EU-kommissionen, den europeiska samarbetsorganisationen OECD, Internationella valutafonden (IMF) och myndigheten Finanspolitiska rådet.

EU:s lägsta minimilön finns i Bulgarien och ligger på motsvarande 1 722 kronor. EU:s högsta minimilön hittar vi i Luxemburg, där nivån ligger på 17 992. 

Idag är det arbetsgivarna och facken som i förhandlingar bestämmer lönenivåerna. Det är detta som kallas den svenska modellen. Sverige har idag EU:s minsta skillnader i lönespridning, alltså avståndet mellan den som tjänar mest och den som tjänar minst i varje yrke.

3 Hur låga skulle de särskilda lönerna för nyanlända bli?

Liberalerna, som kallar sitt förslag för startlön, föreslår en månadslön på mellan 14 000 och 16 000 kronor. Startlönen ska enligt förslaget vara befriad från arbetsgivaravgift, vilket skulle göra det extra förmånligt för arbetsgivaren att anställa nyanlända. Dessutom föreslås inkomstskatten bli lägre för den som har startlön. 

4 Vad är skillnaden mellan speciella lönenivåer för nyanlända, och minimilöner?

Begreppet minimilön används i allmänhet om en lagstadgad lönenivå som inte får underskridas. När det gäller minimilöner är det staten som bestämt var gränsen ska gå. Tanken är bland annat att skydda anställda mot exploatering. I Sverige har vi inte minimilöner, och kraven på sådana har inte drivits särskilt hårt. En vanlig åsikt är att arbetsgivarna och facket klarar av att förhandla fram rimliga löner, och då skulle minimilöner inte behövas.

5 Hur gör andra länder med minimilöner?

22 av EU:s 28 medlemsländer tillämpar i dag minimilöner. Skillnaderna mellan olika länder är slående. EU:s lägsta minimilön finns i Bulgarien och ligger på motsvarande 1 722 kronor. EU:s högsta minimilön hittar vi i Luxemburg, där nivån ligger på 17 992 kronor. I USA ligger minimilönen på 9 684 kronor. I Tyskland är den lagstiftade minimilönen 48 procent av medianlönen. Om vi gör tanke-experimentet att samma modell började tillämpas i Sverige skulle minimilönen hos oss hamna på 13 400 kronor i månaden.  

 

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar