Visstidsanställningar
kan ibland vara bra.
5 frågor om tidsbegränsade anställningar
Bild: Helena Shutrick

5 frågor om tidsbegränsade anställningar

av Anders Regnell 2016-03-29 0 kommentarer
Antalet tidsbegränsade anställningar ökar och går högre upp i åldrarna. Det visar en undersökning som DIK har gjort bland sina medlemmar. Magasin Ping har tittat närmare på hur det ser ut för DIKmedlemmar utan fast anställning.

1 Hur regleras tidsbegränsade anställningar?

Tidsbegränsade anställningar regleras enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln enligt LAS är att en anställning gäller tills vidare – det som i dagligt tal kallas för fast anställning.

Vid till exempel en arbetstopp, eller för att pröva ett nytt arbetssätt, kan en arbetsgivare vilja anställa någon för en begränsad tid. Då kan du få en allmän visstidsanställning. Arbetsgivaren behöver inte uppge några särskilda skäl till att tidsbegränsa.

En annan vanlig tidsbegränsad anställningsform är vikariat. En vikarie måste arbeta för en frånvarande person på en viss tjänst eller vissa tjänster. Det går alltså inte att anställa någon som vikarie utan att faktiskt ersätta någon annans arbete.

2 Vilka är det som har tillfälliga anställningar?

Nästan 17 procent av de anställda på den svenska arbetsmarknaden var tidsbegränsat anställda år 2014. Och trenden är uppåtgående. Den anställningsform som ökar snabbast bland DIK:s medlemmar med tidsbegränsade anställningar är den allmänna visstidsanställningen. Hälften är allmänt visstidsanställda och 43 procent är vikarier.

I Sverige är 56 procent av de tidsbegränsat anställda i åldern 16–24 år. Men för DIK:s medlemmar ser det annorlunda ut – här är snittåldern 36 år. För dem som arbetar på bibliotek eller museum är snittåldern ännu högre – 40 år.

3 Vad menas med att bli inlasad?

Enligt LAS får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år vardera under en femårsperiod. Går anställningen över den tidsgränsen övergår den till en fast tjänst – en tillsvidareanställning. Det är det som brukar kallas för att bli inlasad eller inkonverterad. Ofta kallas det här i stället för att bli utlasad, eftersom det finns olika sätt för en arbetsgivare att undvika att anställningen övergår till att gälla tills vidare trots lagens tidsgränser.

Bra att veta är också att det i vissa kollektivavtal kan finnas andra regler än det som står i lagen.

4 Hur kan arbetsgivare stapla anställningar på varandra?

Arbetsgivare som inte vill anställa tills vidare löser det ofta genom att kringgå reglerna om företrädesrätt och anställa nya personer i stället för de som står på tur för att inkonverteras. Genom en lucka i lagen kan arbetsgivare dessutom missbruka möjligheterna att anställa med tidsbegränsade anställningar utan att de övergår i tillsvidareanställning. Det innebär att du kan vara tidsbegränsat anställd i det oändliga utan att anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Det finns flera olika möjligheter för arbetsgivare att tidsbegränsa anställningar. Vid beräkning av tvåårsperioden, som är gränsen för LAS, räknas olika anställningsformer var för sig.

Om arbetsgivare i längden löser ordinarie arbetsuppgifter med tillfälligt anställda kan verksamhetens kvalitet påverkas negativt, i synnerhet om arbetsgivaren kringgår LAS genom att byta personal.

Dessutom finns en gräns för sammanräkning av anställningar i vardera anställningsformen på fem år bakåt i tiden. En person kan alltså ha en så kallad allmän visstidsanställning i 1,5 år för att sedan få ett vikariat i 1,5 år på samma arbetsplats, utan att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.

För att stoppa arbetsgivares möjligheter att missbruka visstidsanställningar vill regeringen ändra i LAS.

5 Är det alltid fel med tidsbegränsade anställningar?

Nej, det kan finnas många tillfällen då det är bra för såväl arbetstagare som arbetsgivare att arbeta under en begränsad period. Säsongsarbeten, hjälp vid tillfälliga arbetstoppar och vikariat är sådana exempel.

Men om arbetsgivare i längden löser ordinarie arbetsuppgifter med tillfälligt anställda kan verksamhetens kvalitet påverkas negativt, i synnerhet om arbetsgivaren kringgår LAS genom att byta personal. I sådana här fall är lokal facklig verksamhet ett bra sätt att förebygga missbruk av LAS.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar