Timanställningar
blir allt vanligare.
5 frågor om timanställningar
Bild: Helena Shutrick

5 frågor om timanställningar

av Anders Regnell 2016-04-27 2 kommentarer
Allt fler jobbar på så kallade timanställningar. Men vad är det egentligen? Magasin Ping har tittat närmare på vad som egentligen menas med att vara anställd på timme.

1 Vad menas med en timanställning?

Det finns egentligen inget som heter så i lagen, men det är ett etablerat uttryck för korta anställningar där du får betalt per timme. Förutsättningarna för de som arbetar på timme ser olika ut beroende på vilken anställningsform som finns i grunden. Om du får timlön ska det framgå av ditt anställningsavtal om du är anställd tills vidare (fast anställd), för en viss tid (visstidsanställd) eller intermittent anställd (tillfälligt anställd).

2 Kan man vara tillsvidareanställd på timmar?

Ja, det kan man. När det är svårt att i förväg veta hur många timmar som behövs, använder arbetsgivare ofta lön per timme i stället för månadslön. Är det inte tydligt uttalat att det är tidsbegränsat, utan du schemaläggs månad efter månad, är anställningen att betrakta som en tillsvidareanställning. Då ska du ha samma villkor som vid en tillsvidareanställning med fast tjänstgöringsgrad och månadslön. Tyvärr fungerar det sällan så och många timanställda missar rätten till lönesamtal och friskvårdsbidrag. Det kan också bli knepigt att bestämma vilken sjuklön du ska ha om du blir sjuk. Spara dina lönespecifikationer och scheman ifall det kan uppstå tvekan om vad som gäller.

3 Vad gäller för dig som är visstidsanställd på timmar?

Blir du schemalagd för arbete under en viss period är din anställning att betrakta som en visstidsanställning. Då har du inte möjlighet att tacka nej till enskilda pass i schemaperioden. Här gäller samma regler som vid vilken visstidsanställning som helst. Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, får en allmän visstidsanställning och ett vikariat vara i max två år vardera under en femårsperiod. Går anställningen över den tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning. Men är du statligt anställd kan du vara tidsbegränsat anställd enligt anställningsförordningen, och då gäller inte LAS-reglerna på samma sätt.

Om du har rätt att tacka nej till de arbetstillfällen du blir erbjuden, och får timlön när du arbetar, har du troligen en intermittent anställning.

Vid beräkning av anställningstiden i en visstidsanställning räknas hela perioden du varit schemalagd – inte bara de dagar du faktiskt har jobbat. Och reglerna om sjuklön är i princip desamma som för tillsvidareanställda.

 

4 Vad gäller för dig som är intermittent anställd?

De flesta ”timmisar” har den här typen av anställning. Som intermittent anställd, eller behovsanställd, arbetar du en-staka timmar, dagar eller korta perioder vid behov i varierande omfattning. Om du har rätt att tacka nej till de arbetstillfällen du blir erbjuden, och får timlön när du arbetar, har du troligen en intermittent anställning.


Du blir alltså tidsbegränsat anställd på nytt för varje sammanhängande arbetsperiod. Antalet anställningsdagar är viktigt för att hålla koll på reglerna för LAS. I princip blir varje enskild arbetsdag lika med en anställningsdag, förutom om arbetsgivaren i förväg erbjuder flera dagar under en period. Då kan även arbetsfria dagar under perioden räknas som anställningsdagar. Spara dina lönespecifikationer och scheman samt notera hur överenskommelsen för respektive arbetsperiod sett ut. Då är det enklare att räkna anställningsdagar och bevaka dina rättigheter.

5 Är timanställningar lagliga?

I LAS finns inte begreppen timanställning eller intermittent anställning. Enligt LAS är varje enskilt arbetstillfälle som sker inom ramen för en behovsanställning att betrakta som en allmän visstidsanställning. Men det kan också röra sig om en tillsvidareanställning. De arbetsgivare som vill anställa för inhopp enstaka timmar eller under vissa perioder måste ha koll på vilken anställningsform det är fråga om. Det är inte alltid de har det och därför är det vanligt med missuppfattningar kring timanställdas rättigheter.

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall, kontakta ditt lokala fackliga ombud eller medlemsjouren på DIK:s kansli.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Conny pettersson 2017-03-25

    Ni är ju inte kloka. Ni säger emot er själva på varje punkt. Vad är logiskt. Inga rättigheter för dom som inte är anställda. Gör om och gör rätt.

  2. Andreas 2016-11-22

    Tack för svaren. Nu vet jag mer om timanställning.