Chef
eller student. DIK finns för dig.
5 frågor om vad DIK ska satsa på
Bild: Helena Shutrick

5 frågor om vad DIK ska satsa på

Efter kongressen
av Claes Nero 2016-02-10 0 kommentarer
Låt a-kassan börja förmedla jobb, gör bibliotekariernas kompetens synligare och ge teckentolkarna en bättre arbetssituation. Det är några av frågorna som DIK kommer att arbeta med framöver, allt enligt beslut på DIK:s kongress i höstas. Nu ska visioner bli till verklighet!

1 Vilka är de viktigaste frågorna när det gäller arbetsmarknaden?
Ombuden på DIK:s kongress pratade mycket om vad som kan göras åt den ökande otryggheten för egenföretagare och visstids- och bemanningsanställda. Ett sätt är att låta visstidsanställda ingå i trygghetsavtal. Det innebär att de då kan få hjälp av Trygghetsrådet, vilket underlättar för uppsagda att hitta nytt jobb. DIK kommer också att arbeta för att teckna fler kollektivavtal med arbetsgivare som idag är oorganiserade. En grupp som ofta jobbar utan kollektivavtal är kommunikatörer i pr-branschen. Kongressen beslutade också att DIK ska arbeta för att akassorna ska få möjlighet att ägna sig åt arbetsförmedlande verksamhet, vilket de inte får göra idag. Motiveringen är given. A-kassorna har oftast mycket bättre kunskaper om sina medlemmar än vad arbetsförmedlingen kan ha. DIK kommer också att göra en satsning på att förbättra för teckenspråkstolkar, som idag ofta har dåliga villkor. Förbundet kommer bland annat att granska de upphandlingar som tolkcentraler gör och ge förslag på bättre skrivningar i avtalen. Under de närmaste tre åren fram till nästa kongress kommer DIK också att arbeta med att synliggöra medlemmarnas kompetenser. Det gäller inte minst bibliotekarierna.

2 Vad vill DIK göra för cheferna?
DIK ska utveckla arbetet med chefs- och ledarskapsfrågor, bland annat i samarbete med Saco och Sacoförbunden. DIK ska profilera sig som det självklara facket för chefer inom kommunikations- och kultursektorn.

3 Hur kommer arbetet med jämställdhet och mångfald att se ut?
DIK ska nu göra en satsning för ökad mångfald inom de yrken som DIK företräder. En möjlig väg är att försöka påverka högskolarna, eftersom de är den första rekryteringsstationen till yrkena. Vilka bilder, berättelser och alumner visar högskolorna upp? 

DIK kommer att lägga krut på att lyfta fram medlemmarnas medie- och informationskompetens, ofta förkortat MIK.

DIK kommer nu också, allt enligt kongressbeslut, att erbjuda hbtq-utbildning för alla medlemmar. Förbundet vill också reformera föräldraförsäkringen så att den kan omfatta fler än två vårdnadshavare.

4 Vad kommer att hända med DIK:s internkommunikation?
Förbundsstyrelsen ska, enligt kongressbeslut, arbeta för bättre kommunikation inom förbundet. Tanken är att både lokala företroendevalda och vanliga medlemmar ska få ännu bättre koll på vad DIK gör centralt. Förbundet ska utreda hur relationen mellan styrelsen och DIK Student ska se ut för att fungera optimalt. Förbundet ska också utveckla plattformar så att studenter och yrkesverksamma kan träffas. Tanken är att studerande ska få nyttiga kontakter och tips samtidigt som yrkesverksamma får en bild av vad studenter inom deras område läser på högskolan idag. 

5 Hur ser satsningarna ut inom medie- och kulturområdet?
DIK kommer att lägga krut på att lyfta fram medlemmarnas medie- och informationskompetens, ofta förkortat MIK. Vi lever i ett samhälle där vi ständigt översköljs av information, och DIK:s medlemmar, särskilt bibliotekarierna, har hög kompetens inom området. Förbundet kommer också att arbeta för att regeringen ger ökade anslag till den så kallade kultursamverkansmodellen. Denna modell sjösattes av den förra regeringen och innebär att ansvar för kulturen flyttas ut i regionerna, vilket har lett till ökat lokalt engagemang för kulturpolitiken.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar