Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016
Rapport
Bemannade skolbibliotek inspirerar
Bild: Kungliga biblioteket

Bemannade skolbibliotek inspirerar

- men likvärdigheten fortfarande låg
av PING 2016-07-14 0 kommentarer
Landets skolbibliotek är viktiga för att inspirera elever visar en ny rapport från Kungliga biblioteket. Samtidigt är det fortfarande skillnader mellan skolbiblioteken runt om i landet.

Nio av tio skolbibliotek hjälper elever att välja nivåanpassat material för skolarbetet och två tredjedelar av de svarande skolbiblioteken uppger att de utbildar elever i källkritik och informationssökning. Eleverna får därigenom möjlighet att få de kunskaper de behöver för att nå sina utbildningsmål. En trolig anledning till att de övriga svarande inte uppger att de förmedlar MIK-kunskaper till eleverna (Medie- och informationskunnighet) kan vara tidsbrist.

Två av tre skolbibliotek gör insatser för elever med läsnedsättning. Hälften gör särskilda insatser för elever med annat modersmål än svenska. Skolbiblioteken är därför särskilt viktiga för de grupper som prioriteras i bibliotekslagen.

Enkäten har gått ut till de mest bemannade skolbiblioteken i landet (minst 20 timmars bemanning i veckan) men visar trots det att bemanningsgraden många gånger är för låg för att skolbiblioteken ska kunna nå upp till sin fulla potential och alltid kunna utgöra det pedagogiska resurs som de är tänkt att vara.

Undersökningen visar att eleverna i Sverige inte har likvärdig tillgång till skolbibliotek som fungerar som pedagogisk resurs. Enligt rapporten finns fyra grundproblem som skolbiblioteksverksamheterna står inför för att de fullt ut ska kunna utgöra en pedagogisk resurs för eleverna:
•Låg bemanning.
•Skolledarnas kunskap om och intresse för skolbibliotek.
•Lärarnas kunskap om och intresse för skolbibliotek.
•Resursbrister.

Rapporten kan Ladda ned från Biblioteksstatistikbloggen:
Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016

 

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar