Timanställning
finns egentligen inte!
De har noll koll på fackliga regler
Bild: Istock

De har noll koll på fackliga regler

Timanställd DIK-medlem om sin arbetsgivare
av Anders Regnell 2016-04-27 0 kommentarer
Anna är inne på sin tredje timav-lönade anställning som arkiv-assistent på drygt ett år. Hon är glad att hon har jobb men ledsen över att inte bli tagen på allvar. Som timanställd räknas hon inte.

Att jobba på timme kan passa många som vill ha ett extrajobb vid sidan av till exempel studier. Men det är också många timanställda som hellre vill ha en tillsvidareanställning. Anna är en av dem. Hon är arkivarie på ett regionarkiv och jobbar på en tillfällig anställning med timlön sedan ett drygt år tillbaka. 

Hon upplever att hon inte behandlas på samma sätt som de fast anställda. Hennes arbetsgivare har också sagt att hon inte kan räkna med samma villkor som de tillsvidareanställda. Hon har till exempel inte haft lönesamtal, trots att hon har jobbat tillräckligt länge för att omfattas av en lönerevision. Även på arkivets avdelningsmöten upplever hon sig särbehandlad.

– När jag har frågat om jag kan få ha ett lönesamtal har jag fått besked att det inte behövs eftersom jag får samma lön som tidigare. Och när verksamhets- och utvecklingsfrågor diskuteras på möten får jag inte yttra mig, säger Anna.

När jag har frågat om jag kan få ha ett lönesamtal har jag fått besked att det inte behövs eftersom jag får samma lön som tidigare. 

Många av DIK:s medlemmar arbetar på tillfälliga anställningar. Ofta är det fråga om så kallade timan-ställningar eller behovsanställningar. Det finns knappast något museum eller någon kulturarvsinstitution som inte har timanställda. Trots att arbete på timme är vanligt råder det osäkerhet kring vad det är för typ av anställning. DIK:s förbundsjurist Sara Luthander förklarar:

– I juridisk mening finns det inget som heter timanställd. Det är ingen anställningsform, utan en löneform. I grunden är det oftast någon form av tidsbegränsad anställning. Men förvirringen är stor och det leder ofta till strul för såväl arbetsgivare som arbetstagare, säger Sara Luthander.

De problem som Anna upplever menar Sara Luthander är något som i de flesta fall går att lösa om medlemmen ber facket om hjälp.

– Att hon inte har fått lönen justerad är fel eftersom hon har arbetat mer än ett år. Tillsvidareanställda får sin lön reviderad en gång om året, och det gäller förstås även för visstidsanställda medlemmar, säger Sara Luthander.

Det är inte förenligt med en god  arbetsmiljö och heller inte med lika- behandling mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda. 

Att hon inte får yttra sig på avdelningsmöten tycker Sara Luthander låter märkligt och är definitivt en fråga för personalchef och skyddsombud att ta tag i. 

– Det är inte förenligt med en god arbetsmiljö och heller inte med likabehandling mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda. Man kan ju verkligen fråga sig varför hon ens ska behöva delta i möten under sådana omständigheter, säger Sara Luthander.

Anna känner frustration över situationen men har valt att inte ta hjälp av facket eftersom hon hoppas på att få en fast tjänst så småningom.

– Visst tycker jag att arbetsgivaren beter sig dåligt. De har noll koll på fackliga regler. Men jag törs inte riskera något. Det är bättre att ha en timanställning än inget alls, säger Anna. 

Sara Luthander skulle gärna vilja utreda Annas anställningsförhållanden närmare.

– Jag har full förståelse för att medlemmen är rädd att minska sina möjligheter till fortsatt anställning. Men utan en utredning av fallet kan vi inte göra något för att åstadkomma en förändring och en förbättring.

Ett sätt att gå tillväga när en medlem är tveksam till att konfrontera sin arbetsgivare är att DIK kallar till en generell förhandling om hur de behandlar sina tillfälligt anställda.

– Det kan vara ett bra sätt att komma åt missbruk av anställningslagen men utan den utsatthet många medlemmar är rädda för. Men jag vill tillägga att jag hittills inte varit med om att en enskild medlem straffar ut sig för att vi tar upp en fråga om felaktig tillämpning av LAS. Tvärtom. Det brukar oftast lösa sig till det bättre faktiskt, säger Sara Luthander.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade länkar

5 frågor om timanställningar

Relaterade artiklar