DIK
har blivit tuffare!
DIK flyttar fram positionerna och jag säger hej då
Bild: Anna Diebitsch Antoni

DIK flyttar fram positionerna och jag säger hej då

av Karin Linder, Bloggare och tidigare förbundsordförande 2015-11-18 0 kommentarer
Partir, cˇest mourir un peu …” – att skiljas är att dö en smula. Jag skriver nu min allra sista ledare som ordförande för DIK. Det är inte helt lätt. Det har varit sex fantastiska år med fina medlemsmöten, stora utmaningar och många framgångar.

DIK har gått från representativ demokrati till direktdemokrati: en medlem – en röst. Förbundet har idag ett stort intresse för deltagande i expertgrupper, över fjortonhundra DIK:are arbetar lokalfackligt och vid kongress och vid de mellankongresser som kallas Hållplats är det långt fler medlemmar som vill delta än som får plats.

Sedan 2009 har ett tiotal expertgrupper bestående av medlemmar med spetskompetens drivit förbundet framåt genom att arbeta fram ståndpunkter i viktiga frågor.

Det handlar om digital arbetsmiljö, forskningspolitik, skolbibliotek, chefs- och ledarskapsfrågor, etiska riktlinjer för arkeologer och kommunikatörer, framtida kompetenser för bibliotekarier och mångfaldsfrågor.

Vi har blivit tuffare, tagit fajter, synts i den politiska debatten och legat i framkant i arbetet med sociala medier.

2009 gick också starten för att arbeta mer systematiskt med att stärka bilden av DIK. Vi har blivit tuffare, tagit fajter, synts i den politiska debatten och legat i framkant i arbetet med sociala medier, fått ett nytt medlemsmagasin och flera kompetenshöjande medlemsaktiviteter.

Vi har också arbetat hårt för större synlighet i media. 2016 kommer DIK:s kansli att flytta till moderna lokaler på Södermalm i Stockholm med betydligt bättre kommunikationer än tidigare. Ja, DIK har på sex år flyttat rejält framåt.

De kommande tre åren innehåller dock en hel del utmaningar. Den fackliga kartan kan komma att ritas om rejält. Kampen om medlemmar har hårdnat de senaste åren och flera förbund rekryterar utanför tidigare gränsdragningar som utbildning eller yrke och profession. Det gör att representativitet och möjlighet att företräda på ett initierat sätt sätts ur spel.

EU och frihandelsavtal hotar den svenska modellen och krav på minimilöner hörs allt oftare. Samtidigt ökar automatiseringen och robotar tar över allt fler arbetsuppgifter. För ett fackförbund som DIK, med medlemmar som har kompetenser som alltför få förstår att värdesätta, finns det en hel del arbete kvar att göra. Det är min övertygelse att ett väl rustat kansli och en strategisk styrelse klarar av det arbetet, och att förbundet kommer att uppleva en välförtjänt tillväxt de kommande åren.

Jag tackar för det fina förtroende jag känt som ordförande. Jag har haft roligt hela tiden och känt en enorm stolthet och ödmjukhet inför uppdraget att företräda er alla.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar

Sista året för magasin Ping

DIK har beslutat att satsa på en tydligare och mer målgruppsanpassad digital kommunikation. Därför upphör magasin Ping till förmån för andra kommunikationskanaler.

2016-10-11