Attila Rostoványi
ser många utmaningar.
En dyster bild kan också vara ljus
Bild: Anders Haglund

En dyster bild kan också vara ljus

Ledare
av Attila Rostoványi 2016-02-10 0 kommentarer
Som ny ordförande har jag sedan kongressen ägnat mycket tid åt att orientera mig så mycket som möjligt under snabbast möjliga tid.

Seminarier, medlemskontakter, möten och medierelationer har avlöst varandra. Även om detta har varit en allsköns blandning har fokus legat på de utmaningar som den svenska arbetsmarknaden står inför, framför allt i och med den senaste tidens stora flyktingtillströmning – en tillströmning som nästa år förväntas innebära ytterligare drygt en miljon flyktingar till Europa enligt UNHCR.

Att vi har blivit fler i Sverige har inneburit att många medlemmar engagerar sig som volontärer eller har fått utökade arbetsuppgifter med att ta hand om och hjälpa nyanlända som flytt undan krig och förföljelse. 

Flyktingsituationen har dessutom blivit kultur i form av utställningar och pjäser, och möjligen kommer även ett migrantmuseum snart se dagens ljus i Malmö.  

Så mycket hjärta som jag ser hos er gör mig otroligt stolt som ordförande!

Flyktingsituationen har dessutom blivit kultur i form av utställningar och pjäser, och möjligen kommer även ett migrantmuseum snart se dagens ljus i Malmö, likt det som sedan länge finns på Ellis Island i New York.

De som kommit hit till Sverige och som får stanna har många utmaningar framför sig innan de kan etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om språket, kulturen, kontakter och utbildning. Traumatiserande upplevelser gör framtiden oviss. Men en dyster bild kan också vara ljus beroende på hur vi väljer att se på den.

Tillökningen av människor är välkommen för de politiker och samhällsplanerare som ser att vi har en allt större och åldrande befolkning, och för de arbetsgivare som lider brist på arbetskraft exempelvis i vården. Samhällets uttalade, såväl som outtalade, uppgift blir att riva de hinder som finns där det är möjligt. För detta kommer bli en ödesfråga.

I Sverige har vi sedan länge haft en fantastisk arbetsmarknad där otrygga anställningar lyst med sin frånvaro och där de flesta går till välavlönade jobb där arbetsmiljön är utmärkt och alla lagar efterlevs … Eller?

Jag hoppas att ni som läser förstår ironin. Vår arbetsmarknad idag har många brister som vi i fackföreningsrörelsen ständigt måste bemöta och bekämpa. Mot bakgrund av det är det mycket olyckligt det som hänt i fackförbundet Kommunal den senaste tiden, för såväl Kommunal som för det övergripande fackliga förtroendet.

Många besvikna medlemmar har lämnat Kommunal, och nu står de skyddslösa på sin arbetsplats. Som Jenny Bengtsson, ordförande för Hotell- och restaurangfacket Stockholm–Gotland uttryckte det i en debatt: ”Vi har allt att förlora om vi lämnar varandra”.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar

Sista året för magasin Ping

DIK har beslutat att satsa på en tydligare och mer målgruppsanpassad digital kommunikation. Därför upphör magasin Ping till förmån för andra kommunikationskanaler.

2016-10-11