Forskning
ska göra samlingar mer kända.
Fem forskare delar på 38 miljoner
Bild: Shutterstock

Fem forskare delar på 38 miljoner

Forskning på samlingar i arkiv, bibliotek och museer
av 2016-06-13 0 kommentarer
Fem forskare anslag från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Syftet är att utveckla forskningen på samlingar inom arkiv, bibliotek och museer.

Programmet Samlingarna och forskningen fokuserar på samarbeten mellan minnesinstitutioner och forskningen vid universitet och högskolor. Avsikten är att stödja olika typer av insatser som syftar till att beforska och göra innehållet i samlingarna känt, tillgängligt och användbart för forskningen.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Kungl. Vitterhetsakademien tog 2014 beslut om en gemensam utlysning för Samlingarna och forskningen. Finansiärerna beslöt att göra två utlysningar med inriktning på att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom främst arkiv, bibliotek och museer.

Den första utlysningen gjordes i november 2014, då fem projekt beviljades finansiering. För den andra utlysningen har nu RJ och Kungl. Vitterhetsakademien tagit beslut om att ge anslag till ytterligare fem forskare. Anslaget inkluderar ett internationaliseringsbidrag samt bidrag till open access.

De fem forskare som får anslag är:

Magnus Källström, docent, Riksantikvarieämbetet Visby: Evighetsrunor – en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter.

Rickard Domeij, fil. dr, Institutet för språk och folkminnen: TillTal – Tillgängligt kulturarv för forskning i tal.

Ulf Johansson Dahre, docent, Sociologiska institutionen, Lunds universitet: Beundran och förundran i förändring – att förstå Museum Stobaeanum.

Kajsa Hartig, fil. mag., Nordiska museet: Samla social digital fotografi.

Rebecka Lennartsson, docent, Stadsmuseet Stockholmia – forskning och förlag: Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia.


Läs mer om forskarnas projekt här.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar