VM-finalen
i fotboll 2014 sågs av en miljard.
Kall öl och landslagströja tar samhället framåt – eller?
Bild: Istock

Kall öl och landslagströja tar samhället framåt – eller?

Fotboll och lek
av Bo Westas 2016-06-08 0 kommentarer
Fotbolls-EM, är det verkligen nödvändigt? Bo Westas undersöker lekens betydelse för samhällsutvecklingen.

Nu drar EM i fotboll igång. Från den 10 juni och en månad framöver kommer många av oss att sitta soliga sommardagar bakom fördragna gardiner och titta på 22 män som jagar runt på en gräsplan och sparkar på en boll. 

Man kan tycka att fotbolls-EM är en enda stor pseudohändelse, en lek bara för nördar och fotbollstokar. Eller så kan man ta leken på allvar och fundera över vad lekar och spel egentligen betyder för människan och samhället. 

En person som tog leken på stort allvar var kulturhistorikern Johan Huizinga som 1938 skrev boken Homo ludens – den lekande människan. Vanligtvis när filosofer och forskare talar om historiens drivkrafter nämner man saker som ekonomi, teknologi och ideologi. Men för Huizinga var leken den drivande kraften i hela civilisationsutvecklingen. Lek och kultur hänger samman som tvillingar, men leken kommer först, menade han. Och ur leken kommer kulturen. Det är i lek vi lägger grunden för konst och kreativitet.

Vad är en lek? Huizinga definierar lek så här: Lek är en frivillig handling eller sysselsättning som förrättas inom vissa fastställda gränser i tid och rum i enlighet med frivilligt accepterade men obetingat gällande regler; den är sitt eget ändamål och åtföljs av en känsla av spänning och glädje och medvetandet av något som är ’annorlunda’ än det ’vanliga livet’.

Den franske författaren och sociologen Roger Caillois tog 1958 upp tråden från Huizinga i boken Les jeux et les homme (fritt översatt ”Människan och lekarna”). 

Caillois beskrev lek och spel som ett rent slöseri – ett slöseri med tid, energi, kreativitet, skicklighet och ofta med pengar. Sedan delade han in alla lekar och spel i fyra kategorier: agon, alea, mimicry och ilinx.

Man kan tycka att fotbolls-EM är en enda stor pseudohändelse, en lek bara för nördar och fotbollstokar.

I kategorin Agon finner vi lekar som handlar om konkurrens och kamp. Hit hör fotboll, ishockey och andra sporter. Till alea hör lekar som bygger på slumpen, exempelvis tärningsspel, lotteri och enarmade banditer. Mimicry handlar om expressiva lekar som teater och olika typer av rollspel. Och under rubriken ilinx finner vi spel och lekar som främst inriktas på att påverka våra sinnesförnimmelser, exempelvis berg-och-dalbana, fritt fall, dans och droger.

Men Caillois nöjde sig inte med att dela in lekar i olika kategorier. Han gick vidare och hävdade att vi kan se de olika lekformerna institutionaliserade i samhällsstrukturen. I det ekonomiska systemets konkurrenstänkande ser vi agon. Världens börser styrs av alea. Mimicry ser vi i ceremonier och uniformer och ilinx i professionaliseringen av sysslor som kräver perceptionskontroll. 

Den franske teoretikern Jean Baudrillard har utifrån Caillois resonemang argumenterat att den samtida västerländska kulturen håller på att förvandlas. Vi går från en ”het” kultur präglad av konkurrens (agon) och uttryck (mimicry) till en ”cool” kultur präglad av slump (alea) och svindel (ilinx) – från känsla, drama och mening till sval fascination och ”ensamma, extatiska och narcissistiska lekar”.

Ett exempel på den trenden är barn som slutar leka ute och slutar läsa böcker, för att i stället fascinerade uppslukas av ensamma spel på paddan eller datorn. Kanske är också de 150 miljoner som beräknas se varje match i fotbolls-EM på tv ett exempel på denna trend. Vi går från den heta scenen och meningen, till den svala skärmen och fascinationen. Må så vara, säger jag och många med mig. Nu koncentrerar vi oss på det som den gamle Uppsalaprofessorn Frey Svensson kallade ”det fria fältets schack”. Det är dags för landslagströja (mimicry), match (agon), tipskupong (alea) och kall öl (ilinx). 

Låt spelet börja!

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar