Gränser som hindrar
Varför skulle gränser gynna europeisk kultur?
Kunskap och kultur ska inte hindras av gränser
Bild: Thinkstock

Kunskap och kultur ska inte hindras av gränser

Kultur
av Mattias Bjärnemalm & Julia Reda 2015-03-25 0 kommentarer
Europakommissionen har lovat ett lagförslag som ska modernisera unionens upphovsrätt inom ett år. Om dagens direktiv får fortsatt livstid kommer internets gränsöverskridande kultur att bli hårt reglerad. Kultur- och kunskapsutbyte mellan Europas länder drabbas hårt, skriver Mattias Bjärnemalm, utrikespolitisk talesperson, och Julia Reda, Europaparlamentariker, båda för piratpartiet.

Dagens direktiv för upphovsrätt från 2001 är en katastrof. Istället för att förenkla står lagarna i vägen för det gräns­överskridande kulturutbyte som är internets signum.

Så vill väldigt få ha det.

Och förväntningarna från Europas medborgare är stora. Det framkom i den konsultation som kommissionen genomförde förra året. Bland annat krävs en långtgående harmonisering av de undantag i upphovsrätten som lett till dagens fragmenterade lagstiftning. Vidare krävs en rad anpassningar till hur människor idag tar del av kultur och kunskap. Varför? För att världen såg annorlunda ut i början av detta sekel, när lagarna skrevs.

Men förutsättningarna för en så långtgående reform är tyvärr dystra. Det tycker vi är allvarligt.

Medlemsländer med starka nationella intressen – som till exempel Tyskland och Frankrike – samt en armé av upphovsrättslobbyister från världens alla hörn gör redan allt de kan för att hejda utvecklingen.

De stora aktörerna i den rådande upphovsrättsindustrin tjänar på att behålla nuvarande ordning. De tjänar också på att nya aktörer med färska idéer om nätbaserade tjänster inte etablerar sig på marknaden. Eller att desamma försenas av ett omständligt och hafsigt regelverk.

En av de frågor som är mest stridbara är den om det som kallas geoblockning.

Det innebär att du som medborgare i ett land bara kan ta del av streamade tjänster så länge du befinner dig i det land där du köpte dem. Det gör till exempel att SVT Play inte fungerar när du är på semester, trots att du har betalat din radio- och tv-avgift.

Det är nog få privatpersoner som inte har irriterat sig på detta. Det innebär i realiteten att du inte kan konsumera det du faktiskt har betalat för.

Problemet drabbar dock inte enbart semesterglada resenärer utan är än mer relevant för minoriteter som bor utanför det land där deras språk talas. Något som bland annat Ålands landskapsregering nyligen framfört i ett uttalande till EU.

Nästan ingen ser fördelar med att skapa artificiella gränser på nätet. Ändå är det just det som lobbyisterna kämpar för med näbbar och klor. De vill behålla den nuvarande indelningen.

Vi anser att argumenten de för fram är tomma, men framför allt felaktiga.

En av de frågor som är mest stridbara är den om det som kallas geoblockning.

Ett vanligt förekommande påstående är att ett företag inte har möjlighet att betala för en europeisk licens när företaget enbart vill etablera sin tjänst i ett land. Det argumentet missar dock helt att även med en gemensam europeisk marknad, och en gemensam upphovsrättslagstiftning, gäller vanlig avtalsrätt.

Skulle någon vilja köpa en begränsad licens är det en ren fråga mellan upphovsrättsinnehavaren och licensköparen. Ett annat argument är att slopad geoblockning skulle ge fördelar för amerikansk kultur, som skulle tränga undan europeisk.

Men kultur är inte statisk. Och varför skulle de artificiella gränser som finns idag gynna europeisk kultur? Inget tyder på det. Istället handlar det om klassisk protektionism.

Det enda argumentet i debatten som kanske kan ses som korrekt är det som den europeiska filmbranschen presenterar. De är öppna med att de vill ha kvar geoblockning för ekonomins skull. Genom att sälja rättigheterna till visningar av film flera gånger om till olika aktörer i olika länder tjänar de stora pengar.

Men det finns rimligen andra sätt att lösa finansiering av europeisk film om den inte är bärkraftig i sig själv.

Dagens system med geoblockning gör att många kommer att frestas att använda illegala alternativ. Det urholkar förtroendet för upphovsrätten generellt och skapar en osäkerhet för nya initiativ på nätet.

Utvecklingen av ett gränslöst nät är bara i sin linda. Att då missa tillfället att göra sig kvitt geoblockning i en sådan viktig reform som upphovsrätten handlar om är farligt. I förlängningen innebär det att många inte kommer betala alls för kulturkonsumtion på nätet. Är det verkligen så vi vill ha det?

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar