Arbetsmiljövindar
blåser just nu.
Man ska inte bli sjuk av jobbet
Bild: Zeko

Man ska inte bli sjuk av jobbet

av Attila Rostoványi 2016-03-29 0 kommentarer
Ohälsa i arbetslivet är något som kan vara jobbigt, stort, diffust och svårt att prata om. Ändå drabbar det allt fler.

Vi som fackförbund har kunskap om vad som behöver göras och den kunskapen är det viktigt att vi använder. Jag noterade att ohälsa var den vanligaste frågan som vi kongressdelegater förde fram i våra presentationer.

Internationellt sett ligger våra lagar i framkant. Trots det har vi höga sjuktal, som dessutom ökar. Offentlig sektor sticker ut, vilket är särskilt bekymmersamt.

Helt följdriktigt satte kongressen upp flera mål för DIK om att öka kunskapen om hur arbetsmiljön ser ut för olika grupper och att arbeta för en bättre arbetsmiljö för medlemmarna. Ohälsa hos DIK:s medlemmar har ofta att göra med hög arbetsbelastning, ojämställdhet, trakasserier och mobbning samt hårdnande och mer komplexa krav på vårt arbete. Det är oftast den psykosociala eller digitala arbetsmiljön som brister.

Internationellt sett ligger våra lagar i framkant. Trots det har vi höga sjuktal, som dessutom ökar. Offentlig sektor sticker ut, vilket är särskilt bekymmersamt eftersom den är finansierad av våra skattemedel. Än mer illa är att det drabbar kvinnor i allt högre grad. Det innebär att våra pengar finansierar en verksamhet som gör människor, särskilt kvinnor, sjuka.

Orsakerna till att sjuktalen ökar är förstås flera. En är ökade krav i arbetet både vad gäller omfattningen och komplexiteten. Det gränslösa arbetet tar ut sin rätt, vilket innebär att obetalt arbete utförs alltmer på individernas fritid. Digitala system som inte är användarvänliga eller helt enkelt inte fungerar genererar farlig stress. Därutöver finns det många organisatoriska orsaker som dåligt ledarskap, osäkra anställningsförhållanden och otillräckligt arbetsmiljöarbete. Det ska inte behöva vara så.

Det handlar inte om några radikala åtgärder. Framförallt behövs ett gott samarbete mellan arbetsgivare och anställda och ett systematiskt arbetsmiljöarbete, från kartläggning till uppföljning.

Det har både regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) insett. De har tillsammans med Försäkringskassan tagit tag i detta. Bland annat har regeringen nyligen släppt en ny arbetsmiljöstrategi för 2016–2020 samt stärkt skyddet för visselblåsare. Sveriges kommuner och landsting har även ingått samarbete med Försäkringskassan kring arbetsplatsnära stöd.

Det blåser helt enkelt arbetsmiljövindar just nu. Det viktigaste av allt är att arbetsmiljöarbetet inte ses som något som ska göras vid sidan om verksamheten. Arbetsmiljöarbete är verksamhetsutveckling och ska alltid finnas med. Att bygga ett hållbart arbetsliv utan hög sjukfrånvaro kräver att vi börjar förändringsarbetet redan nu.

Vare sig du är chef, skyddsombud eller medarbetare: Tiden är här för att förändra.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar