Nytt fokus
på hållbart arbetsliv.
Nya utmaningar väntar när världen knackar på vår dörr
Bild: Stefan Malmquist

Nya utmaningar väntar när världen knackar på vår dörr

Ordföranden
av Attila Rostoványi 2015-12-16 0 kommentarer
Efter ett antal års intensivt arbete som ordförande för Sacorådet och DIK i Malmö har jag blivit vald till förbundets ordförande, ett uppdrag som jag känner mig hedrad över och glad över att ha tackat ja till.

Min intention är att göra mitt allra bästa och på det viset visa den vikt jag lägger vid fackligt arbete. Men ett uppdrag av detta slag är omöjligt utan de lokalfackliga företrädarna. Det är dessa personer som varje dag finns till för våra medlemmar på olika arbetsplatser runt om i landet, och de är så värdefulla.

Det är de lokala företrädarna och föreningarna som både registrerar, analyserar och förmedlar stoffet för ett strukturerat förbundsarbete – och det ska jag leda efter bästa förmåga. Vårt kompetenta kansli förtjänar även de att lyftas fram. Det är de som till exempel tar emot medlemmars akuta samtal om hjälp och råd och håller i våra interna utbildningar.

Jag vet att ni, våra medlemmar, är en skattkammare av en variationsrik och osedvanligt hög kompetens. 

Det är inte bara mitt privata och professionella liv som är inne i en omvälvande period. Styrelsen har fått sex nya ledamöter, och i februari 2016 går flytten till våra nya lokaler. Och vid årets kongress alldeles nyligen har DIK beslutat om nya prioriteringar med fokus bland annat på det hållbara och jämlika arbetslivet, kompetensutbyte och kvalitetsförstärkning vad gäller utbildning och forskning.

Ja, hela Sverige står inför nya former av utmaningar i relation till en omvärld som knackat på vår dörr. Det kommer att påverka inriktningen på vårt fackliga arbete. I detta väldiga sammanhang är jag nog lite av ”mannen utan egenskaper”. I det här fallet betyder det att jag inte trycker på gilla-knappen eller lätt låter mig fångas av populistiska argument utan att först ta mig en rejäl funderare.

Istället försöker jag – även om det ibland är svårt och svider – att upprätthålla någon form av konfuciansk inställning. Det vill säga att jag villigt erkänner det som jag inte kan eller vet.

Jag tror att vi med metodiskt arbete har alla möjligheter att tillsammans upprätthålla och vid behov reformera vårt fackliga arbete utifrån de verkligheter vi kommer att ställas inför. Jag vet att ni, våra medlemmar, är en skattkammare av en variationsrik och osedvanligt hög kompetens. Insikten om detta är trösterik och fyller mig med en känsla av något som liknar stolthet.

Så, medan de flesta kavlar ut sina pepparkaksdegar kavlar jag upp mina ärmar för ett spännande arbete tillsammans med er.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar