Tydliga
målbilder är viktiga för demokratin
"Mod och tydliga målbilder viktigt i demokratin"
Bild: Tzenko

"Mod och tydliga målbilder viktigt i demokratin"

Ordföranden
av Attila Rostoványi 2016-06-08 0 kommentarer
Nyligen gick både museernas vårmöte och biblioteksdagarna av stapeln. Som förbundsordförande vill jag förstås både bevaka och försöka närvara på så många evenemang som möjligt.

I år samlade vårmötet rekordmånga förväntansfulla deltagare från hela landet, och de hade samlats under parollen ”Med mod och makt – dags att våga agera!” Uppmaningen till mötesdeltagarna var att vi inom musei-Sverige måste våga gå utanför våra komfortzoner och våga prioritera genom att bland annat engagera nya besöksgrupper och skapa nya mötesplatser.

Målet var även att prata om hur vi får till stånd en långsiktig och hållbar verksamhet på våra museer. Invigningstalaren, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, fångade upp temat mod. Hon menade att de svenska museerna visar prov på mycket mod och att de går i bräschen för att vidga våra perspektiv. Som besökare lyssnade jag på många föredrag som verkligen bekräftade denna bild.

Uppmaningen till mötesdeltagarna var att vi inom musei- Sverige måste våga gå utanför våra komfortzoner och våga prioritera genom att bland annat engagera nya besöksgrupper och skapa nya mötesplatser.Jag funderade dock över vad som hände med det andra temat, det vill säga makt. Varken kulturministern eller särskilt många av de föreläsare som pratade hade egentligen svar på om museerna har makt, vad den i så fall innebär och om de medvetet använder den för att undertrycka grupper eller åsikter. Makt, funderar jag, kanske istället ska ses som ett permanent tillstånd som museisektorn utmanar varje gång nya idéer leder till en ny utställning eller ett nytt sätt att arbeta med sina besökare. Det ständiga modet är ett sätt att ständigt utmana den rådande makten.

På biblioteksdagarna samlades biblioteksbranschen för att lyssna in och diskutera aktuella ämnen och trender inom biblioteksvärlden. Nyckelorden tillgänglighet och jämlikhet löpte som en röd tråd genom allt, och just bibliotekens roll som demokratiutvecklare var mötets populäraste tema.

Min reflektion är att det även här pratades om makt – även om det inte var uttalat. Makt blir något som vissa saknar genom att de inte har tillgång till information eller inte ens vet om att de inte vet, något som i förlängningen hindrar demokratiutvecklingen.

Medan diskussionen på museerna upplevdes som försiktig och famlande var biblioteksdagarna mer präglade av ett tydligt samförstånd kring uppdraget. Kanske kan en orsak vara att den ena branschen har en tydlig målbild genom den lag som reglerar dess verksamhet, medan den andra saknar en sådan. Att sakna det stöd en lag ger innebär också att det helt plötsligt finns många som tar sig rätten (rätt eller orätt) att tycka en massa om vad just de ska syssla med. 

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar