Kompetens
är en färskvara.
Otrygga individer stjälper integrationen
Bild: iStock

Otrygga individer stjälper integrationen

av Stina Hamberg, Utredare 2016-03-29 0 kommentarer
Det är en utmaning att få 100 000 nyanlända med varierande utbildningsnivå i arbete. Men att sänka redan låga löner och försvåra långsiktiga etableringsinsatser är inte rätt väg att gå, anser fackföreningsrörelsen. Otrygga individer varken kan eller orkar kämpa sig till en position i ett nytt land.

Det har nog inte gått någon förbi att det under förra året kom ett stort antal människor och sökte asyl i Sverige. Under hösten 2015 tog Sverige emot 100 000 asylsökande på bara två månader. Den kraftiga ökningen är bakgrunden till de förslag som regeringen nu kommer med på migrationsområdet. 

I regeringens förslag till lagrådet i februari i år föreslår man att uppehållstillstånd inte längre ska vara permanenta, utan tillfälliga, och gälla i ett eller två år. Dessutom vill regeringen ha ökade krav på försörjning för att människor som kommit hit på flykt ska få återförenas med sin familj. Den som får ett tillfälligt uppehållstillstånd ska inte ha rätt till det. Syftet med lagen är att minska antalet asylsökande genom att anpassa det svenska regelverket till miniminivån i EU. 

Regeringens förslag skapar väldigt starka incitament att ta vilket jobb som helst så snabbt som möjligt istället för att delta i mer långsiktiga etableringsinsatser. 

Men den som fått tillfälligt uppehållstillstånd kan omvandla det till permanent om personen kan försörja sig – antingen via inkomster från ett eget företag eller via en anställning. Fast då måste lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte vara sämre än gällande kollektivavtal. Förslaget kopplar permanent uppehållstillstånd till arbete och försörjning, och sammanför asylinvandring med arbetskraftsinvandring. Såväl Saco som TCO ser risker med förslaget.

– Regeringens förslag skapar väldigt starka incitament att ta vilket jobb som helst så snabbt som möjligt istället för att delta i mer långsiktiga etableringsinsatser, säger Åsa Odin på TCO.

Människor stannar helt enkelt kvar i första bästa jobb för att få möjlighet att ta hit sin familj. 

– Dessa incitament försämrar våra möjligheter att ta tillvara på nyanländas kunskaper och erfarenheter, vilket är avsikten med exempelvis snabbspåren (där akademiker snabbt ska lotsas rätt och få kompletterande utbildningar), fortsätter hon.

Det gäller speciellt de relativt högutbildade personer som har bäst förutsättningar att snabbt hitta en försörjning, eftersom de har bättre språkkunskaper. Det innebär att de tränger ut andra grupper från arbeten med låga krav på utbildning. 

I det nya förslaget vill regeringen också att etableringsplanerna för nyanlända löper över samma tid som uppehållstillståndet, som för de flesta är ett år. För akademiker blir utsikterna till ett arbete som de är utbildade till mycket små. Ett år ska räcka till SFI-kurser, kompletterande utbildningar, eventuella legitimationer och tillstånd. I praktiken är det en omöjlighet. Jobb i nivå med sin utbildning blir därför möjligt först med ett permanent uppehållstillstånd. Men frågan är om det då inte är för sent.  

Kompetens är en färskvara, och risken är att människor inte kommer in i de yrken de utbildat sig till utan fortsätter i de enkla jobben – som andra lågutbildade behöver. Förslaget gör det också enklare att utnyttja människor när asyl- och arbetskraftsinvandring sammanblandas. Josefin Edström på Saco ser ett moment 22:

– Det aktuella förslaget gäller, till skillnad från arbetskraftslagstiftningen, människor som har flytt från krig och förföljelse. Det medför en ökad utsatthet och ett starkare beroendeförhållande till arbetsgivaren.

Hon befarar att få kommer våga rapportera missförhållanden. Då riskerar uppehållstillståndet att dras in eftersom arbetsgivaren inte lytt lagen. Det innebär i så fall en biljett tillbaka till krig och misär för den som anmält.

Lägre lägstalöner har också varit ett ledande ämne i debatten om de nyanländas väg till arbete. Men även här är fackföreningsrörelsen kritisk, och LO menar att en sådan lösning medför ökad fattigdom. Bättre då att satsa på utbildning.

Även TCO är emot lägre löner och tror att ett bidrag till arbetsgivarna – utformat så att det liknar det för hushållsnära tjänster – kan öppna de svenska arbetsplatserna för nyanlända. 

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar