Humanisten bidrar
Språk och kultur på arbetet.
Praktik gör humanister bättre rustade
Bild: Thinkstock

Praktik gör humanister bättre rustade

Humaniora
av Terese Martinsson & Stieg Andersson 2015-06-11 0 kommentarer
Humanister och kommunikatörer behövs på morgondagens arbetsmarknad. Men vi måste underlätta för studenterna att hitta jobb. Praktik och traineetjänster är en viktig väg att gå. Unga akademiker får pröva sina kunskaper och arbetsgivare hittar ny viktig kompetens.

Vad blir du egentligen, är en fråga som många som läser humaniora får höra från sin omgivning under studietiden. Ändå står det i DIK:s åsiktsprogram för högre utbildning att ”studenter som omsätter teori i praktik har försprång ut på arbetsmarknaden.”

Men hur? Vägen till jobb är ofta krokig och svår och studenterna själva har inte tid att fokusera på detta.

Det gör att arbetsmarknaden helt styrs av arbetsgivarna. Eftersom konkurrensen om jobben är stor inom kultursektorn, innebär det ett flöde av visstids-, projekt-, tim- och provanställningar. Många får inget jobb alls. Samtidigt vet alla att det första jobbet är väsentligt för att få in den där foten som kvalificerad och kompetent arbetskraft. Som nyutexaminerad utan nätverk inom sitt ämnesområde lyser frågan med röda neonbokstäver för ens inre syn: Hur ska jag få en kvalificerad anställning trots min begränsade erfarenhet?

Kontakter och relevant erfarenhet spelar roll. Tyvärr är det ett faktum att vi som läser humaniora och kommunikation i Sverige inte får den kvalitet vi förtjänar när det gäller detta – mer än undantagsvis.

Istället lägger samhället ansvaret på den enskilda individen. Men det finns ett par insatser som kan hjälpa studenten att kratta manegen innan examen och skapa en språngbräda till det stundande arbetslivet.

Den första insatsen är praktik i högre utbildning. De senaste åren har lärosätena i allt högre grad tagit till sig hur värdefullt det kan vara för studenter att ha praktikkurser i teoretiska utbildningar. Det är en fråga som DIK Student har drivit sedan 2013.

Kontakter och relevant erfarenhet spelar roll. Tyvärr är det ett faktum att vi som läser humaniora och kommunikation i Sverige inte får den kvalitet vi förtjänar när det gäller detta.

Den andra insatsen är studentmedarbetarjobben. Sedan 1 januari 2015 har Akademikeralliansen tecknat ett studentmedarbetaravtal med Sveriges kommuner och landsting och Pacta. Det medger att studenter vid universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning får jobba upp till 15 timmar per vecka inom kommun, landsting, region eller kommunalförbund, med egen mentor.

Praktik gör att studenterna redan under studietiden kan omsätta sina nyförvärvade kompetenser och förstå hur de används i en specifik organisation. Det underlättar också eventuella val av de olika inriktningar som många utbildningar innehåller.

Många praktiktjänster sträcker sig 3–6 månader i syfte att praktikanten ska bli mer självgående. Studentmedarbetartjänster, å sin sida, möjliggör ett mer utspritt arbete. Det gör att den nyutexaminerade inte hamnar i samma beroendeställning till sin mentor eller arbetsplatsens tidsspecifika arbetsbelastning.

En kombination av dessa två faktorer – den längre perioden av arbete och den avtalsreglerade tjänsten – kan sammanfattas i det som inom andra branscher kallas för traineetjänst.

Det menar vi på DIK Student måste uppmuntras. Dessutom är det ett tillfälle för bland annat den offentliga sektorn att hitta nyrekryteringar. Det är inte bara statsvetare, ekonomer och personalvetare som är morgondagens stjärnor. Kultursektorn bär ett tungt ansvar för att hantera ett demokratiskt samhälle och se till att kultur når ut till och involverar alla medborgare. Det finns mycket att hämta – och vinna på – genom att släppa fram humanister och kommunikatörers kompetenser inom språk, kritiskt tänkande, kulturella uttryck och sätt att anpassa it-teknik till användaren.

Ett exempel på det är de avlönade traineetjänster som redan finns inom arkitekturkåren – efter avslutad examen.

Men även landsting och kommuner kan, om de vill. Landstinget i södra Norrland har sedan 2012 använt sig av traineer för att hitta ny kompetens. De meddelar på sin hemsida att av 13 deltagare som började programmet 2013, gick alla vidare till antingen tillsvidareanställning eller visstidsanställning.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar