Statistik
Höga siffror i DIK:s statistik
Se möjligheterna med vår kompetens!
Bild: Stefan Malmquist

Se möjligheterna med vår kompetens!

av 2015-09-09 0 kommentarer
Höstterminen 2015 har startat med en underbar sensommar. Medan solen strålar från molnfri himmel kickar DIK:s styrelse, kansli och undertecknad för fullt igång jobbet med vår kongress, som går av stapeln den 19–20 november.

De återkommande kongresserna är ett utmärkt sätt att göra förnyade omvärldsanalyser, lyssna på medlemmars önskemål och tänka på riktigt långsiktiga mål.

Och som ordförande för ett fackförbund finns det idag en hel del att fundera över.

Till exempel socialförsäkringsutredningen som nu har fått DIK:s remissvar. Mot bakgrund av att DIK är ett kvinnodominerat förbund genomsyras vårt svar av att både socialförsäkringen och andra försäkringar måste främja jämställdhet.

Flera av DIK:s medlemmar uttrycker direkt uppgivenhet kring sina kontakter med handläggare och arbetsförmedlare
– precis som allmänheten i stort.

Det är inte skäligt att ersättningen från a-kassan är så låg att våra medlemmar – som till 80 procent är kvinnor – oftast måste ställa om hela sitt liv vid arbetslöshet. Därför tror vi bland

annat på ett indexerat stöd. För hjälpen från arbetslöshetsförsäkringen och arbetsförmedlingen måste fungera när en behöver det.

Men flera av DIK:s medlemmar uttrycker direkt uppgivenhet kring sina kontakter med handläggare och arbetsförmedlare – precis som allmänheten i stort. Och i arbetsförmedlingens uppdrag verkar är DIK-medlemmar inte en prioriterad grupp.

Flera DIK:are vittnar om hur tjänstemännen på plats varken vet vad deras utbildning innebär eller vilka kompetenser som går att matcha med jobb utanför det traditionella spåret. Många känner sig dessutom illa behandlade och hårt kontrollerade istället för stöttade och hjälpta till nytt arbete.

Tyvärr visar DIK:s statistik över medlemmars arbetslöshet höga siffror. Samtidigt är medlemmarnas kompetens hög och samhället i stor utsträckning i behov av människor som kan kommunikation och som har helhetsperspektiv, källkritiskt kunnande och historiska perspektiv. Det borde inte vara så svårt att matcha.

När a-kassan nu ska organiseras om måste det här hanteras. DIK kan inte acceptera att arbetsförmedlingen fallerar på den här punkten om och om igen. Kultur- och kommunikationsyrkenas kunskap är viktig, och utan den tenderar klyftorna i samhället att bli ännu större.

Med svensk sensommar i ryggen, ett svårt politiskt världsläge och respekt för djup kunskap och integritet är det dags att ta sig an de här frågorna med förnyad energi. Vi – du och jag – spelar stor roll för våra verksamheter och ett gemensamt hållbart samhälle!

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar