Satir som vapen
Just nu visas utställningen Hurra för yttrandefriheten i EWK museet i Norrköping.
Stå upp för satiren
Bild: Riber Hansson

Stå upp för satiren

Satir
av Niklas Cserhalmi, Museidirektör vid Arbetets museum 2015-04-29 0 kommentarer
Behovet av tecknad satir är idag större än någonsin. Vi måste försöka mötas i dialog istället för att kriga om vems sanning som gäller. Därför fyller Centrum för politisk illustrationskonst på EWK-museet en viktig roll. Men hur ska verksamheten kunna fortsätta utan ekonomiskt stöd, skriver museichef Niklas Cserhalmi på Arbetets museum i Norrköping, ihop med Sveriges främsta satirtecknare.

Satiren är ett effektivt verktyg för att engagera många olika grupper att vara med och diskutera samhällsfrågor och yttrandefrihet. 

Centrum för politisk illustrationskonst vid EWK-museet på Arbetets museum i Norrköping har de senaste åren tagit upp det i sina utställningar. Men arbetet för att fylla den livsviktiga rollen som ett nav för politiska teckningar och yttrandefrihet har skett helt utan statliga pengar.

Vi vet sedan sagornas tid att skrattet är mångfaldens och det öppna samhällets bästa verktyg för att bekämpa dumhet och inskränkthet.

I skuggan av de terrordåd som skett på olika håll i världen den senaste tiden finns det nu en allmän uppslutning kring vikten av satir och ökade kunskaper om dess betydelse. Det ger statsmakterna ett viktigt tillfälle att ge verksamheten stabila resurser så att den kan utvecklas.

Annars är risken att polariseringen mellan frihet kontra censur blir ännu värre. Det visar bland annat de efterföljande diskussionerna av attentatet i Köpenhamn och massakern på Charlie Hebdos redaktion.

I den ena ringhörnan finns yttrandefrihetens förespråkare som i symbolisk mening är beredda att gå över lik för sina åsikter. Och i den andra finns extremister som i bokstavlig mening är beredda att göra samma sak för sina principer. Media lockar och frestar oss alla att ta ställning och välja sida. Är du för eller emot? Oinskränkt yttrandefrihet eller censur?

Men så löser man inga problem. Istället bör ett demokratiskt samhälle uppmuntra reflektion, diskussion och åsiktsutbyte kring satirens roll i världen.

Precis detta erbjuder Centrum för politisk illu­strationskonst. Här, i kontinuerlig dialog med tecknare, har vi skapat en arena för samtal om satir och yttrandefrihet där många röster får höras. Här finns en mötesplats där satiriker och journalister med olika bakgrunder och olika åsikter tillåts tvivla tillsammans och möta en publik. Här finns en levande diskussion om satir och ett samtal om yttrandefrihet kontra censur som inte delar in allt i svart eller vitt.

En ledstjärna för EWK-museet är att vi ständigt betonar respekt och att vi har ögonen på vart den påbörjade dialogen kan tänkas leda framöver. Men verksamheten är hotad när pengar uteblir.

Det är en skam i en tid när satiren når så många och är ett så genialiskt sätt att prata om vår omvärld. Vi vet sedan sagornas tid att skrattet är mångfaldens och det öppna samhällets bästa verktyg för att bekämpa dumhet och inskränkthet. Detta bekräftar extremisterna och makthavarna när de angriper satiren, och därför är det så viktigt att vi försvarar den. Hur gör vi det?

För att satiriker även i morgon ska kunna arbeta för mångfald och allas lika värde krävs att staten sluter upp bakom satiren. Vi behöver minimera faran som tecknare utsätter sig för – men också uppmuntra modet att uttrycka sig. Framför allt behöver satiren kanaler, för publikation och satiriker behöver möjligheter att mötas och diskutera. Utan ekonomiskt stöd blir det dock svårt att uppnå detta.

Just nu visas utställningen Hurra för yttrandefriheten på plats i Norrköping. Den skildrar hur satiriker i bland annat Syrien och Bangladesh torteras och misshandlas när de fått människor att skratta åt makten.

Centrum för politisk illustrationskonst i Norrköping kan och vill så mycket mer, men går på sparlåga av resursskäl. Potentialen är stor för att centret ska kunna bli den välbehövliga plattform för satir och yttrandefrihet i Sverige och Norden. Tillsammans kan och vill vi försvara satiren – ge oss en stabil grund för det!

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar