En risk
Digital okunnighet en demokratisk risk
Utveckling i parallella spår

Utveckling i parallella spår

av Karin Linder, Bloggare och tidigare förbundsordförande 2015-03-25 0 kommentarer
Regeringen har startat en medieutredning med ett stort och viktigt uppdrag och rekordkort utredningstid. Utredaren heter Anette Novak och är vd för Interactive institute. Både utredningen och utredaren är utmärkta initiativ och val av regeringen.

I direktiven skriver regeringen att ”det frekventa användandet av digitala medier ställer nya och högre krav på förståelse för mediernas logik och funktionssätt. Det handlar om förmåga att hitta och tillgodogöra sig information och att analysera innehållet i denna, förmåga att använda medier för kommunikation och att skapa medialt innehåll. Medie- och informationskunnighet är en viktig del i en demokratisk kompetens”.

Jag vill ge en applåd till medieutredningens direktiv.

Jag tror att utvecklingen kräver bättre definitioner av begreppet mediepolitik och en förståelse för att utvecklingen sker i parallella spår i olika hastighet.

Det är tydligt att medieutvecklingen är ett tvåhastighetsprojekt med komplexa frågeställningar. Traditionellt kopplar vi begreppen journalistik och medier med sändningstillstånd, begränsad arbetsmarknad och alltmer med en bransch som ser sig vara i kris. Samtidigt utvecklas mediekonsumtionen till att fler tjänster utvecklas; spelmarknaden gör att barn idag har en större medievana än den mest rutinerade tidskriftsläsaren. För många lågstadie­elever är det självklart att spela in videor, delta i chattar, söka och ladda ned nya spel och samtidigt skypa med kompisar på nätet. Vi kan var och en vara vår egen mediebransch.

Jag tror att utvecklingen kräver bättre definitioner av begreppet mediepolitik och en förståelse för att utvecklingen sker i parallella spår i olika hastighet.

Den snabba teknikutvecklingen är i sig en stor utmaning. Idag kommunicerar allt fler via bilder. Det lätta klicket en delning i något socialt medium innebär är en liten insats men kan, genom viral spridning, bidra till att snöbollen får en lavineffekt. Alla är inte källkritiska nog att granska var bilden är tagen eller vad den egentligen föreställer. Spridning av icke källgranskat material riskerar att få samma spridning som väl underbyggda argument. För att alla medborgare ska ha likvärdiga möjligheter att delta i samhället krävs jämlik tillgång till infrastruktur för samtal och möten. För det demokratiska samtalet är det en stor risk med medievana men medieokunniga eller digitalt okunniga medborgare.

Detta måste medieutredningen hantera. Samtidigt som företrädare för mediebranschen upprepar mantrat att det inte finns någon affärs­modell utvecklar branschen själv modeller. Spel och sociala medier är fantastiska vinstmaskiner som skapar miljardvinster. Utvecklingen kommer onekligen att eskalera och vårt behov av digital mediekompetens öka.

Till detta krävs spetskompetens i källkritik, digitalt kunnande, mediekritik och bildanalys samt förståelse för medier och deras logik.

Men det kanske allra viktigaste är att denna kompetens görs tillgänglig för medborgarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar

Sista året för magasin Ping

DIK har beslutat att satsa på en tydligare och mer målgruppsanpassad digital kommunikation. Därför upphör magasin Ping till förmån för andra kommunikationskanaler.

2016-10-11