Bräckligt
Låga nivåer av korruption kräver tillit
Vi fuskar aldrig – eller?
Bild: Thinkstock

Vi fuskar aldrig – eller?

Omvärld
av Lisa Gemmel 2015-10-14 0 kommentarer
Sverige är känt för sitt korruptionsfria samhälle. Men i takt med en allt globalare marknad kommer liknande problem att landa här. Frågan är var gränsen för korruption går.

Den kanske mest kända korruptionshärvan i Sverige är den som utspelade sig 2010 i Göteborgs stad. Det blev startskottet för ett långdraget nystande i oegentligheter, både inom den offentliga förvaltningen och i flera av kommunens bolag. Härvan ledde till slut till tio åtal för trolöshet mot huvudman och mutbrott. Samtidigt fick den svenska självbilden sig en törn – vi är ju inte korrupta!

Men vad är egentligen korruption?
Organisationen Transparency International Sverige – som är en del av en internationell organisation med syfte att motverka korruption och skapa ökad transparens i privat och offentlig sektor i Sverige och i världen – konstaterar att det inte finns någon allmängiltig definition av fenomenet. Men på sin hemsida har organisationen definierat korruption som ”… att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”.

Inte heller finns det någon juridisk definition på korruption i Sverige – begreppet används inte ens i lagtext. Mutbrott, som är en del av korruption, benämns i lagen som att ta emot eller ge en muta. Skyldig till mutbrott är den som inom sin anställning eller sitt uppdrag godtar eller begär en otillbörlig förmån för utövning av anställningen eller uppdraget.

Svenska bolag verkar på en större internationell arena än förut, och på vissa håll i världen är mutor det enda sättet att ens få vara med i leken.

Detsamma gäller den som erbjuder någon en muta. Det faktiska brottet är kopplat till mottagande eller givande av förmånen, inte den påverkan förmånen har. Bestämmelserna gäller inom både privat och offentlig verksamhet.

Sverige är ett av världens bästa länder när det kommer till transparens i offentlig verksamhet. I Transparency Internationals årliga rankning av länders korruption hamnar Sverige år 2014 på en fjärde plats med 87 poäng, där 100 poäng innebär en korruptionsfri offentlig förvaltning. Det är bra, men det visar även att inte ens Sverige är fritt från korruption, vilket muthärvan i Göteborg är ett exempel på.

I samband med muthärvan diskuterades det om det var den så kallade Göteborgsandan som låg bakom skandalen. Att det var så menade den granskningskommission som tillsattes för att ”utreda om något särskilt skapat grogrund för oegentligheter i Göteborg”. Den samarbetsvilja och pragmatism som gav synbara resultat fick gå före insyn och kontroll. Det skapade möjligheter för att ge och ta emot mutor.

Carl Dahlström, docent vid Göteborgs universitet, menar å andra sidan att inga data visar att så var fallet i muthärvan i Göteborg. Han menar att konflikt är en grogrund för korruption, inte samarbete. Brottsförebyggande rådet (Brå) menar att korruption kan se olika ut, men i grunden är en fråga om maktmissbruk. Mutorna handlar ofta om relativt små summor pengar i form av utbyte av tjänster på lokal nivå. De stora pengarna återfinns i fastighetsbranschen.

Fredrik Nejman, redaktör för Föreningen grävande journalisters tidning Scoop och författare till 117 avslöjanden som skadade Sverige (Massolit bokförlag), tror att korruption märks mer nu än förut.

– Svenska bolag verkar på en större internationell arena än förut, och på vissa håll i världen är mutor det enda sättet att ens få vara med i leken.

Samtidigt ser han att det digitala samhällets förmåga att ta del av information och skärpta regler från myndigheter fått effekt.

– Till och med schweiziska banker måste redovisa transaktioner på sina konton för att undvika penningtvätt. Det handlar ju om att få in skattemedel.

Kanske berodde muthärvan i Göteborg på en särskild anda. Det kan också vara så enkelt att i en stor organisation, som Göteborgs stad och dess bolag Om man betalar höga skatter är toleransen för korruption obefintlig. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Göteborgs-Posten 14 maj 2012. med runt 50 000 anställda, finns det en hel del oegentligheter som kan vara svåra att upptäcka. Det kan även ha funnits strukturer som gjort det enklare i Göteborg. Men tyvärr är det som hände där ingen engångsföreteelse.

I Sverige har vi visserligen skäl att vara stolta över rena och transparenta myndigheter, men vi bör ändå akta oss för att dunka oss allt för hårt i ryggen. Låga nivåer av korruption kräver tillit till de offentliga verksamheterna, och det är ett bräckligt förtroende som är upp till oss alla att förvalta.

Kommentarer

Skriv en kommentar
  1. Inga kommentarer sparade.
    Bli först att kommentara nyheten!

Relaterade artiklar

Sista året för magasin Ping

DIK har beslutat att satsa på en tydligare och mer målgruppsanpassad digital kommunikation. Därför upphör magasin Ping till förmån för andra kommunikationskanaler.

2016-10-11