Nyheter

Dina val påverkar andras jobb

Vad man än jobbar med så är trivsel  en viktig faktor för att jobbet ska bli bra. Det är något som kollektivavtalen stöder och underlättar. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till när du upph...

Läs mer
Annons 

Inget slut på mansgriseriet i EU

I en tid där EU:s medborgare mer än någonsin känner sig svikna av det politiska systemet väljer EU-kommissionen att ta handen från sina mest utsatta medborgare, skriver Linnéa Engström (MP), Eur...

Läs mer

»Den mellanmänskliga kommunikationen behövs«

Debatt: Vad tillmäter vi egentligen ett värde? Är romer och flyktingar en kostnad eller en tillgång, och för vem?

Läs mer

Staten värst på tillfälliga anställningar

Att arbetsmarknaden är svår för kulturarbetare är inte direkt någon nyhet. Ändå är det konstigt att så många myndigheter väljer korta visstidsanställningar som ändå ständigt förnyas. Det får kon...

Läs mer

Förutbestämda potter hindrar lönespridning

En pott med pengar för alla anställda att dela på. Det låter solidariskt och bra. Men modellen har spelat ut sin roll, skriver kulturantropolog Hugo Hultqvist. Nyanställda kostar mer och därför ...

Läs mer

Standarder får världen att fungera

Att A4 är ett givet mått på ett papper vet de flesta. Men hur står det till med standarder i det digitala samhället? Vi måste framför allt arbeta för att göra standarder kompatibla med varandra....

Läs mer

Praktik gör humanister bättre rustade

Humanister och kommunikatörer behövs på morgondagens arbetsmarknad. Men vi måste underlätta för studenterna att hitta jobb. Praktik och traineetjänster är en viktig väg att gå. Unga akademiker f...

Läs mer

Stå upp för satiren

Behovet av tecknad satir är idag större än någonsin. Vi måste försöka mötas i dialog istället för att kriga om vems sanning som gäller. Därför fyller Centrum för politisk illustrationskonst på E...

Läs mer

Kunskap och kultur ska inte hindras av gränser

Europakommissionen har lovat ett lagförslag som ska modernisera unionens upphovsrätt inom ett år. Om dagens direktiv får fortsatt livstid kommer internets gränsöverskridande kultur att bli hårt ...

Läs mer

"Låt minoriteten bestämma"

Att förändra attityder är svårt och tar tid. Här spelar kulturinstitutioner en viktig roll för att uppnå ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle. Vägen till framgång är att låta den medve...

Läs mer