Nyheter

Möten öppnar dörrar till yrkeslivet

Ryskan Svetlana Lapshina har haft svårt att hitta jobb i Sverige. Hon är inte ensam. Arbetslösheten är stor bland utrikesfödda. Men via initiativet Yrkesdörren har hon lyckats få en praktikplats...

Läs mer
Annons 

Musik mot smärta

Alexandra Ullsten har belönats med ett stipendium för sitt avhandlingsarbete om interaktiv vaggsång som smärtlindring för nyfödda.

Läs mer

Historisk engelska kan ge idéer om modern grammatik

Ny forskning från Göteborgs universitet visar hur meningar med satsformade argument, och i synnerhet satsformade subjekt, har uttryckts under olika tidsperioder i den engelska språkhistorien.

Läs mer

Sprid tecknen!

På tre år har antalet videor ökat från drygt 3 000 till 15 000 – i vart och ett av de 15 deltagarländerna. Den internationella teckenspråkssatsningen ”Spread the Sign” har utvecklats till ett le...

Läs mer

Stiftelser vill se ge mer till forskningen

Riksbankens jubileumsfond, RJ, diskuterar nu att, i samarbete med flera andra finansiärer, bevilja medel till de hum-/samforskare som har sökt ERC:s Starting eller Consolidator grant. Det gäller...

Läs mer

Sune Nordgren får Rausingska humanistpriset

Vi känner honom genom spännande konstutställningar, upprörda debatter och oväntade sammanhang.  Han har varit en vital del av kulturlivet både i Sverige och internationellt sedan 1970-talet. 

Läs mer