Nyheter

Bemannade skolbibliotek inspirerar

Landets skolbibliotek är viktiga för att inspirera elever till läsning, ge hjälp med nivåanpassat material till skolarbetet samt för att utbilda i källkritik. Det visar en ny rapport från Kungli...

Läs mer
Annons 

En digital värld kräver utbildade skolbibliotekarier

Skolbibliotekarierna är en enorm resurs i en starkt digitaliserad värld. Nu gäller det också att få rektorer och andra makthavare att fatta detta. Ping har pratat med Jenny Lindmark, en av eldsj...

Läs mer

Nominerade till Årets skolbibliotek 2015

Tre skolbibliotek har utsetts som nominerade till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2015. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, där även DIK ingår.

Läs mer

Läsfrämjare på 11 språk

Årets mottagare av ALMA-priset, Praesa, är en social och kulturell rörelse som främjar barns läsförmåga i Sydafrika. I organisationens läseklubbar får barn läsa och berätta på sitt modersmål, oc...

Läs mer

Många saknar skolbibliotek

Skolbiblioteken är färre än vad som tidigare antagits och 90 kommuner i Sverige saknar helt enskilda skolbibliotek.

Läs mer

”Det här bör skolbibliotekarien kunna”

Man kan förenklat säga att skolbibliotekariens uppgift inte är att lära ut de rätta svaren utan att lära eleverna att ställa den rätta frågan, skriver DIK:s expertgrupp för skolbibliotek i en re...

Läs mer