Nyheter

Pokémon, pokémon eller pokemon?

Pokemons är små digitala monster som numera finns i nästan var mans ficka och kvarter. Men – hur stavar en till dem på svenska? 

Läs mer
Annons 

Rörelser i tal- och teckenspråk fyller samma funktion

Det finns större likheter mellan handrörelser vid talspråk och teckenspråk än vad forskarna tidigare har trott. Hur talande använder händerna för att till exempel för...

Läs mer

Tolkutbildningen vid kritiskt vägval

En tydligare och mer enhetlig utbildning inom högskolan. Det är ett av förslaget i en rapport från Tolk- och översättarinstitutet.

Läs mer

Språkkunnigt system bättre på att hitta i textmassor

Doktoranden Johan Eklund vid Högskolan i Borås har tränat datasystem för automatisk textklassifikation så att de bättre ska kunna hjälpa oss att hitta rätt i textmassorna.

Läs mer

Ortnamn vittnar om språkkontakt

Ortnamnsmaterialet i den isländska Knýtlinga saga vittnar om språkkontakt mellan vender (västslaver) och skandinaver under vikingatid och tidig medeltid.

Läs mer

Historisk engelska kan ge idéer om modern grammatik

Ny forskning från Göteborgs universitet visar hur meningar med satsformade argument, och i synnerhet satsformade subjekt, har uttryckts under olika tidsperioder i den engelska språkhistorien.

Läs mer

Språkvårdare av finska - vad gör en sådan?

För över 40 år sedan grundades Sverigefinska språknämnden som 2006 blev en del av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.

Läs mer

Att skriva om forskning på annat språk

Hur skriver man en korrekt och bra forskningstext på engelska? I en ny avhandling vid Umeå universitet, belyser Karyn Sandström att det inte räcker med att bara bedriva relevant och bra forsknin...

Läs mer

Språkblandning följer särskilda mönster

När alla på en arbetsplats är flerspråkiga, förekommer det att språken blandas eller byts fram och tillbaka i ett samtal. En avhandling i tyska från Göteborgs universitet visar att sådan kommuni...

Läs mer

Att läsa en punkt

Den 4 januari är det Punktskriftens dag. Dagen firas varje år till minne av punktskriftens uppfinnare Louis Braille som föddes den 4 januari 1809 i Frankrike.

Läs mer