spot_img

Vad är Bitcoin?

Bildkälla: Freepik

Bitcoin (BTC) är en decentraliserad digital valuta, vanligtvis kallad kryptovaluta, utan en central bank eller enskild administratör. Den kan skickas från användare till användare på bitcoin-nätverket utan behov av mellanhänder. Transaktionerna verifieras av nätverksnoder genom kryptografi och registreras i en offentlig distribuerad databas som kallas blockchain. Vi har nu också skrivit en artikel om Ethereum om du inte nöjer dig med Bitcoin!

Bitcoins historia

Bitcoins historia började 2008 när en person eller en grupp under pseudonymen Satoshi Nakamoto publicerade ett white paper  (på svenska vitbok men det används sällan) med titeln “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“. Detta white paper skissade grunderna för vad som skulle bli den första decentraliserade digitala valutan.

I januari 2009 skapades det första blocket på Bitcoin-kedjan, kallat “genesis blocket”, av Nakamoto. Denna händelse markerade början på blockkedjeteknologin och skapandet av de första Bitcoins. Det intressanta med genesisblocket är att det innehöll en tidningsrubrik som refererade till den ekonomiska situationen vid tiden, vilket pekar på en av anledningarna till skapandet av Bitcoin: behovet av ett alternativt ekonomiskt system fri från regeringars och bankers kontroll.

Under de första åren var användningen av bitcoin begränsad till en liten grupp av entusiaster. Många av dem var programmerare eller personer intresserade av kryptografi och decentraliserad teknologi. Värdet på Bitcoin var initialt mycket lågt; under de första åren kunde tusentals Bitcoins bytas mot några få dollar.

Ett känt tidigt köp med Bitcoin var Laszlo Hanyecz köp av två pizzor för 10 000 Bitcoin 2010, vilket idag ses som en viktig milstolpe i Bitcoins historia och firas årligen som “Bitcoin Pizza Day”. Vi snackar ett antal miljarder kronor för en pizza men det är otroligt svårt att sätta i kontext hur enormt Bitcoin faktiskt blivit och frågan är om ens dess största anhängare i början verkligen trodde att det skulle komma såhär långt. När Hanyecz betalade 10 000 Bitcoins för en pizza gjorde han definitivt inte det. 

Sedan dess har bitcoin vuxit exponentiellt och lockat till sig miljontals användare världen över. Med ökningen av dess popularitet har även dess värde skjutit i höjden, även om det har varit föremål för stor volatilitet. Dessutom har Bitcoins underliggande teknologi, blockchain, inspirerat utvecklingen av tusentals andra kryptovalutor och en myriad av blockchain-baserade innovationer.

Hur fungerar Bitcoin? 

Bitcoin använder en kombination av tekniker för att uppnå sin decentralisering, anonymitet och säkerhet. Här är några de viktigaste tekniska komponenterna och hur de samverkar:

Blockkedjan (Blockchain):

Bitcoin använder en offentlig bok, känd som blockchain, för att registrera alla transaktioner. Varje block innehåller en lista över de senaste transaktionerna och ett referensnummer (hash) till det föregående blocket, vilket skapar en kedja. Detta säkerställer att alla Bitcoin-transaktioner är permanenta och offentligt verifierbara.

Kryptografi:

Bitcoin använder kryptografiska algoritmer för att säkra transaktioner och kontrollera skapandet av nya bitcoins. Två huvudtyper av kryptografi används: hashfunktioner (som SHA-256) och asymmetrisk kryptografi (som använder ett par privata och offentliga nycklar).

Mining (Brytning) och Proof of Work (PoW):

Mining är processen där nya bitcoin transaktioner verifieras och läggs till i blockkedjan. Det kräver att miners löser komplexa matematiska problem med sina datorer, en process som kallas Proof of Work. Den första som löser problemet får lägga till det nya blocket i kedjan och belönas med nya Bitcoins. På grund av att de matematiska problemen är så komplicerade att de kräver stora dataresurser för att lösa krävs det väldigt mycket el för att skapa Bitcoins. Något som lett till ofta väldigt stark kritik. 

Decentralisering:

Till skillnad från traditionella valutor som styrs av centralbanker, är Bitcoin decentraliserat. Det innebär att ingen enskild enhet har kontroll över nätverket. Istället är Bitcoinnätverket distribuerat över tusentals datorer (noder) runt om i världen. Detta är på ett sätt hela grunden i filosofin bakom Bitcoin.

Transaktioner och scriptingspråk:

Bitcoin-transaktioner innehåller en mängd data: avsändarens och mottagarens adresser, beloppet som skickas, och en digital signatur. Bitcoin använder också ett scriptingspråk (en form av programmeringsspråk) som tillåter utveckling av mer komplexa transaktionstyper.

Konsensusregler:

För att alla noder i Bitcoin-nätverket ska vara överens om kedjans nuvarande tillstånd, måste de följa en uppsättning av regler, kända som konsensusregler. Detta inkluderar regler för hur block och transaktioner formateras och verifieras.

Användarautentisering:

I Bitcoin använder användare privata nycklar för att signera sina transaktioner och därmed bevisa ägarskap av sina bitcoins. Endast den som har den privata nyckeln kan spendera en Bitcoin. Detta ger ett oerhört starkt skydd mot obehörig användning och gör det mycket säkrare än till exempel ett kreditkort. 

Nätverksprotokoll:

Bitcoinnätverket kommunicerar med hjälp av ett specialiserat protokoll som bestämmer hur noder ansluter och utbyter information om transaktioner och block.

Dessa komponenter samverkar för att skapa ett system där användare kan skicka och ta emot digitala pengar utan behov av en pålitlig tredje part, som en bank eller betalningsleverantör. Detta tillvägagångssätt möjliggör en transparent, säker och decentraliserad digital valuta​​​​​​.

Hur mycket är en Bitcoin värd? 

Nuvarande pris på Bitcoin (21 mars 2024) ligger på runt 67 000 dollar, enligt CoinDesk​​. Marknaden är extremt volatil och priset på Bitcoin kan svänga extremt fort, ibland märkbart på bara några minuter. Det ska hållas i åtanke att priset sedan den senaste stora kraschen har växt väldigt dramatiskt. 

När det gäller framtidsutsikter för Bitcoins värde har experter vitt skilda åsikter. För 2024 spår vissa analytiker att priset kan röra sig inom ett spann från nuvarande pris till en så hög siffra som 140 000 dollar. Långsiktigt, mot 2030, sträcker sig spådomarna ännu högre, men det är otroligt svårt att spekulera korrekt. 

Det är viktigt att notera att dessa prognoser är spekulativa och faktiska priser kan avvika kraftigt beroende på globala ekonomiska förhållanden, förändringar i regelverk, tekniska framsteg och andra oförutsedda händelser. Investerare uppmanas att utföra noggrann forskning och överväga sin egen risktolerans innan de investerar i kryptovalutor som Bitcoin.

Begränsad tillgång Bitcoin

Bitcoin är designat så att bara 21 miljoner Bitcoins någonsin kommer att skapas. Denna begränsning är inbyggd i Bitcoinkoden och är avsedd att efterlikna knappa resurser som guld, vilket bidrar till dess värde genom att göra det mer sällsynt. Denna gräns nås genom en process som kallas halvering, där belöningen för att bryta nya block halveras ungefär vart fjärde år, vilket gradvis minskar takten på nya bitcoins som skapas tills gränsen på 21 miljoner uppnås. I nuvarande takt beräknas det att en sista Bitcoin kommer att brytas omkring år 2140.

Bitcoins deflationära egenskap skiljer den från traditionella fiatvalutor, som kan tryckas obegränsat av centralbanker, och hjälper till att förhindra inflation. Även om Bitcoin är öppen källkod, vilket innebär att dess programkod kan ändras, skulle en ändring av taket på 21 miljoner kräva omfattande samtycke från nätverket, inklusive miners, utvecklare och användare, vilket gör det extremt osannolikt. 

Trots dess framgång har vägen för Bitcoin inte varit utan utmaningar. Den har stött på skandaler, regleringsfrågor och debatter om dess miljöpåverkan, särskilt med tanke på den energi som krävs för miningprocessen. Dessutom har dess användning för olagliga transaktioner varit en punkt av oro. Det har hittills varit en fascinerande resa av innovation, spekulation och sökandet efter ett finansiellt system som inte styrs av någon central myndighet. Oavsett vilken sida av debatten man står på har utvecklingen av Bitcoin nått så långt att det ser väldigt troligt ut att den kommer fortsätta vara en del av vårt samhälle i en lång tid framöver.

Previous article
Next article

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles