spot_img

Vad är Ethereum?

Bildkälla: Freepik

Ethereum är en offentlig, öppen plattform för källkodsblockkedjor som möjliggör skapandet av decentraliserade applikationer (dApps) och smarta kontrakt. Den är byggd på en teknik som strävar efter att decentralisera inte bara finansiella transaktioner utan också datalagring och applikationslogik. Det talas också ofta om Ether (ETH) vilket är en kryptovaluta som bygger på Ethereum.

Ethereums historia är fascinerande och innehåller många viktiga händelser och utvecklingssteg. Läs vidare för en utförlig genomgång av plattformens utveckling.

Ethereums skapelse

Ethereum skapades av Vitalik Buterin, en programmerare och medgrundare av Bitcoin Magazine, som först introducerade konceptet i ett white paper (på svenska vitpapper) 2013. Buterin var fascinerad av Bitcoins potential men ansåg att dess blockchainteknologi kunde utnyttjas för mer än bara finansiella transaktioner. Han föreslog därför en ny plattform som skulle stödja mer komplexa kontrakt, kända som “smarta kontrakt”, vilka kan utföra automatiska åtgärder när vissa villkor uppfylls.

Ethereumprojektet fick offentligt och finansiellt stöd från folket via en stor finansieringskampanj under sommaren 2014, där deltagarna köpte ETH – Ethereums kryptovaluta – som en form av investering i plattformen.

Utveckling och lansering

Efter framgångsrik finansiering gick Ethereum in i en intensiv utvecklingsfas. Det första live-testet av Ethereum, kallat “Frontier”, lanserades i juli 2015. Det var dock inte avsett för allmän användning utan snarare som en preliminär lansering för utvecklare.

I mars 2016 uppgraderades Ethereum till versionen kallad “Homestead” som var den första stabila versionen, markerande en milstolpe för projektet genom att erbjuda ökad säkerhet och användarvänlighet.

DAO och dess följder

Ett av de mest betydande händelserna i Ethereums historia var “The DAO”. “The DAO” var en decentraliserad autonom organisation som lanserades på Ethereums plattform i april 2016. Den fungerade som ett form av investeringsfordon baserat på smarta kontrakt. Men bara några månader efter starten upptäcktes en sårbarhet i dess kod som gjorde det möjligt för en angripare att stjäla ungefär en tredjedel av fondens tillgångar, vilket motsvarade mer än 50 miljoner dollar vid den tiden.

Denna händelse ledde till en stor kontrovers och delade Ethereum-gemenskapen i två läger. Lösningen var en hård gaffel (hard fork), en uppgradering av blockchain som skulle återställa de stulna medlen till sina ursprungliga ägare. Denna åtgärd skapade dock en bestående splittring i nätverket, vilket resulterade i två separata kedjor: Ethereum (ETH) och Ethereum Classic (ETC).

Vidare utveckling och uppgraderingar

Sedan DAO-krisen har Ethereum fortsatt att växa och utvecklas. Plattformen har genomgått flera uppgraderingar, till exempel “Metropolis” som i sin tur bestod av två faser: “Byzantium” som implementerades i oktober 2017 och “Constantinople” som lanserades i februari 2019.

Dessa uppgraderingar har introducerat viktiga förbättringar av plattformens säkerhet, prestanda och skalbarhet. Ethereums utvecklarteam fortsätter att arbeta på framtida uppgraderingar, i ett försök att minska nätverkets energiförbrukning och öka dess transaktionskapacitet. Mer om detta lite längre fram i artikeln. Här kommer några av de grundläggande tekniska koncepten bakom Ethereum.

Blockchain

Precis som Bitcoin använder Ethereum en blockchain för att registrera alla transaktioner som sker inom nätverket. En blockchain är en distribuerad databas som består av en kedja av block, där varje block innehåller en lista över transaktioner. För Ethereum är denna teknik inte bara ett sätt att lagra transaktionshistorik, utan även ett sätt att lagra tillståndet för alla dApps och smarta kontrakt på nätverket.

Smart contracts 

En av de största innovationerna som Ethereum har introducerat är konceptet med “smarta kontrakt”. Dessa är självexekverande kontrakt vars villkor är direkt skrivna i kod. De körs på Ethereum-blockchainen och utför automatiskt handlingar när förutbestämda villkor uppfylls, utan behovet av en mellanhand.

Ethereum Virtual Machine (EVM)

Kärnan i Ethereums kapacitet att köra smarta kontrakt är Ethereum Virtual Machine. EVM är en fullständigt isolerad runtime-miljö för smarta kontrakt i Ethereum-nätverket. Miljön är Turing-komplett, vilket innebär att den, teoretiskt, kan köra vilken algoritm som helst.

Komponenter i Etherums blockchain

Konton 

I Ethereum finns det två typer av konton: externa konton (kontrollerade av privatnycklar och associerade med människor) och kontraktskonton (kontrollerade av deras kod). Båda typerna av konton kan innehålla ether (ETH), Ethereums kryptovaluta, och kan skicka och motta transaktioner.

Gas och gasavgifter 

På Ethereum-nätverket används begreppet “gas” för att mäta mängden arbete som krävs för att utföra olika åtgärder, såsom att skicka transaktioner eller utföra smarta kontrakt. Varje operation kräver en viss mängd gas för att genomföra, och användarna måste betala denna gas i form av Ether. Gaspriserna varierar beroende på nätverkets efterfrågan och kapacitet, vilket kan leda till fluktuationer i transaktionskostnaderna.

Transaktioner 

En Ethereum-transaktion är ett signerat datapaket som innehåller en meddelandemottagare, en avsändare, mängden ETH att skicka, gasgränsen, gaspriset och valfria data. Transaktioner används för att överföra ether mellan konton eller för att interagera med ett smart kontrakt.

Ethereum 2.0 

“The Merge” och Proof of Stake (PoS) 

“The Merge” refererar till den stora uppgraderingen i Ethereum-nätverket där den ursprungliga Ethereum-kedjan (som körs på proof-of-work, PoW) förenades med Beacon Chain, som använder proof-of-stake (PoS), på svenska konsensusmekanism. Denna uppgradering markerar en betydande övergång för Ethereum från energikrävande mining till en mer energieffektiv och hållbar valideringsprocess.

Med “The Merge” flyttades Ethereum över till en PoS-mekanism där så kallade validators istället för miners står för nätverkets säkerhet. I PoS behöver validators hålla en viss mängd Ether, känd som “stake”, för att delta i valideringsprocessen. Denna förändring reducerar energianvändningen betydligt, eftersom det inte längre är nödvändigt att utföra energikrävande beräkningar för att producera nya block.

Fördelar med “The Merge”

  • Energibesparingar – Genom att övergå från PoW till PoS, minskar Ethereums energiförbrukning dramatiskt, med uppskattningar som sträcker sig upp till 99.95% i energibesparing.
  • Säkerhet – Även om det finns olika åsikter, hävdar många att PoS erbjuder likvärdiga eller till och med förbättrade säkerhetsnivåer jämfört med PoW, särskilt mot centralisering och säkerhetsattacker.
  • Decentralisering – PoS gör det möjligt för fler användare att delta i valideringsprocessen, eftersom det inte längre kräver dyr hårdvara och massiva mängder elektricitet.
  • Skalbarhet – “The Merge” lägger också grunden för framtida uppgraderingar som syftar till att förbättra nätverkets skalbarhet, vilket gör transaktioner snabbare och billigare.

Sharding och Shard Chains

Ethereums sharding är en skalbarhetslösning som syftar till att öka nätverkets transaktionskapacitet och hastighet. Sharding innebär att dela upp hela Ethereum-nätverket i mindre delar, kallade “shards”. Varje shard innehåller sin egen oberoende delmängd av konton och smarta kontrakt. Det finns vissa likheter med torrentsystemet i denna logik, ett system som revolutionerade fildelning på samma sätt som krypto revolutionerat finansvärlden.

I stället för att varje nod i nätverket måste behandla alla transaktioner, kan de nu endast bearbeta transaktioner för sin specifika shard. Detta minskar belastningen på varje enskild nod och ökar nätverkets totala genomströmning av transaktioner. Varje shard kommer att innehålla sin egen oberoende tillstånds- och transaktionshistorik, vilket tillåter parallella transaktioner, lagring och bearbetning över många chains. Detta minskar belastningen på varje enskild nod, vilket ökar antalet transaktioner Ethereum-nätverket kan hantera per sekund.

Varje shard kommunicerar med en huvudkedja, i detta fall Beacon Chain. Beacon Chain koordinerar och håller reda på alla shards, hanterar validerare och säkerställer att data mellan shards förblir synkroniserade och säkra.

Beacon Chain

Beacon Chain är den nya blockkedja som introducerades som en del av uppgraderingen till Ethereum 2.0. Den lanserades i december 2020 och utgör ryggraden i Ethereums övergång från en Proof of Work (PoW)- till en Proof of Stake (PoS)-konsensusmekanism.

Beacon Chain introducerade som sagt staking till Ethereum-ekosystemet. Istället för att använda miners datorkraft för att validera transaktioner och skapa nya block (som i PoW), använder PoS validerare som “satsar” en viss mängd ETH som en säkerhetsinsats för rätten att validera transaktioner, föreslå nya block och tjäna belöningar.

Beacon Chain är ansvarig för att hantera och koordinera validerarna, inklusive deras registrering, randomisering, och tilldelning av olika uppgifter inom nätverket. Den ser till att alla validerare håller sig ärliga och straffar dem som inte gör det genom att minska deras insatser (slashing).

Även om Beacon Chain inledningsvis kördes parallellt med den ursprungliga Ethereumblockkedjan, utan att hantera transaktioner eller smarta kontrakt, var den en kritisk komponent i övergången mot ett mer skalbart och energieffektivt Ethereum. Dess existens lägger grunden för framtida uppgraderingar, inklusive sammanslagningen med Ethereum-huvudkedjan (The Merge) och implementeringen av sharding.

Smarta Kontrakt

Smarta kontrakt är självexekverande kontrakt med villkoren för köparen och säljaren som är direkt skrivna i kod. De körs på Ethereums blockchain och är oåterkalleliga och oföränderliga när de väl har distribuerats. Detta innebär att de utför förutbestämda åtgärder automatiskt när vissa villkor har uppfyllts, utan behov av en tredje part. Detta kan inkludera överföringar av pengar, registrering av egendom, automatiska betalningar och mycket mer. Denna funktionalitet gör Ethereum till en kraftfull plattform för skapandet av dApps.

Sammanfattning och Ethereums framtid

Ethereums historia är en berättelse om innovation, samhällsbyggande och övervinna utmaningar. Från dess skapande som en visionär idé, genom tekniska och samhälleliga prövningar, har Ethereum vuxit till att bli en av de mest inflytelserika och högt värderade kryptovalutorna och plattformarna i världen. Plattformen har banat väg för utvecklingen av decentraliserade applikationer (dApps) och har introducerat konceptet med smarta kontrakt till en bredare publik, vilket revolutionerar sättet vi tänker på digitala transaktioner och avtal.

Communityt runt Ethereum fortsätter att vara en av dess starkaste tillgångar. Ett blomstrande ekosystem av utvecklare, investerare och användare bidrar till plattformens ständiga innovation och tillväxt. Dessutom har framväxten av decentraliserad finansiering (DeFi) och icke-fungibla tokens (NFTs) på Ethereum-plattformen skapat nya ekonomiska paradigmer och möjligheter.

Med övergången till Ethereum 2.0, står Ethereum inför en framtid som lovar ökad skalbarhet, säkerhet och hållbarhet. Nyckelförändringarna inkluderar övergången från en Proof of Work (PoW) till en Proof of Stake (PoS) konsensusmekanism, vilket dramatiskt minskar nätverkets energiförbrukning och gör det mer miljövänligt.

Integrationen av sharding förväntas öka nätverkets transaktionskapacitet och hastighet genom att dela upp Ethereum-blockkedjan i flera segment (shards), vilket möjliggör parallell bearbetning av transaktioner och smarta kontrakt.

Med Ethereum 2.0s framfart, kan man gå vidare från de tidigare begränsningarna gällande skalbarhet och energiförbrukning, vilket kan leda till vidare adoption av Ethereum för en mängd olika applikationer inom finans, spel, logistik och mer. Framtiden för Ethereum ser ljus ut, med potential att fortsätta revolutionera hur vi interagerar med digitala tjänster.

Previous article
Next article

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles